Dyrektor Instytutu
dr hab. n. med. Anna Mosiołek

Tel. (22) 45 82 706
e-mail: sekretariatdn@ipin.edu.pl

Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych, Strategii i Rozwoju
mgr Dorota Olczyk

Tel. (22) 45 82 514
e-mail: sekretariatde@ipin.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Lecznictwa

Sekretariat

Tel. (22) 45 82 514
e-mail : sekretariatdl@ipin.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. n. med. Piotr Maciejak

Tel. (22) 45 82 508
e-mail : sekretariatsn@ipin.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno Technicznych

mgr Sławomir Pączek
Tel. (22) 45 82 780
e-mail : sekretariatdea@ipin.edu.pl

Głowna Księgowa
mgr Katarzyna Wesołowska
Naczelna Pielęgniarka
mgr Katarzyna Wiśniewska

Tel. (22) 45 82 718
email : kwisniewska@ipin.edu.pl

Rzecznik prasowy

Anna Panufnik-Onaszkiewicz
Tel. (22)  45 82 347
e-mail: apanufnik@ipin.edu.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast