Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz Jarosz

Tel. (22) 45 82 706
e-mail: sekretariatdn@ipin.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Strategii i Rozwoju
mgr Rafał Kołodziej FCMA, CGMA

Tel. (22) 21 82 343
e-mail: sekretariatde@ipin.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr hab. n. med. Piotr Świtaj

Tel. (22) 45 82 514
e-mail : sekretariatdl sn@ipin.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. n. med. Piotr Maciejak

Tel. (22) 45 82 508
e-mail : sekretariatsn@ipin.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno Technicznych
mgr Tomasz Członkowski

Tel. (22) 45 82 780
e-mail : sekretariatdea@ipin.edu.pl

Głowna Księgowa
mgr Katarzyna Wesołowska
Naczelna Pielęgniarka
mgr Katarzyna Wiśniewska

Tel. (22) 45 82 718
email : kwisniewska@ipin.edu.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast