Zakończone postępowanie habilitacyjne dr n. med. Łukasza Wieczorka.

1. wniosek

2. uchwała Rady Naukowej IPIN ws składu komisji habilitacyjnej

3. uchwała Prezydium Rady Doskonałości Naukowej ws. powołania nowego recenzenta

4. recenzja dr hab. n. M. Lew-Starowicz

5. recenzja prof. dr hab. H. Karakuła-Juchnowicz

6. recenzja prof. dr hab. K. Kucia

7. recenzja prof. dr hab. M. Wojnar

8. uchwała Komisji Habilitacyjnej z dnia 21 maja 2021 r.

9. uchwała Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii z dnia 10 czerwca 2021 r.

Zakończone postępowanie habilitacyjne dr n. hum. Justyny Klingemann:

1. wniosek

2. uchwała Rady Naukowej IPiN ws. składu komisji habilitacyjnej

3. uchwała Prezydium Rady Doskonałości Naukowej ws. powołania nowego recenzenta

4. recenzja dr hab. B. Betkowska-Korpała

5. recenzja dr hab. P. Pacan

6. recenzja prof. dr hab. A. Samochowiec

7. recenzja prof. dr hab. M. Majkowicz

8. uchwała Komisji Habilitacyjnej z dnia 31 maja 2021 r.

9. załącznik do uchwały Komisji Habilitacyjnej

10. uchwała Rady Naukowej IPiN ws. nadania stopnia doktora habilitowanego

Zakończone postępowanie habilitacyjne dr n. med. Marty Skowrońskiej:

1. wniosek

2. uchwała Rady Naukowej IPiN ws. składu komisji habilitacyjnej

3. recenzja dr hab. D. Gąsecki

4. recenzja dr hab. S. Budrewicz

5. recenzja prof. dr hab. A. Głąbiński

6. recenzja prof. dr hab. U. Fiszer

7. uchwała Komisji Habilitacyjnej z dnia 25 marca 2021 r.

8. uchwała Rady Naukowej IPiN ws. nadania stopnia doktora habilitowanego

Rozmiar czcionki
Kontrast