DYREKTOR INSTYTUTU
Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz

RADA NAUKOWA INSTYTUTU - Organ opiniodawczy i doradczy
Posiada prawa nadawania stopnia:
Przewodniczący Rady Naukowej w kadencji 2008-2012:

Przewodniczący Rady Naukowej w kadencji 2008-2012: prof. dr hab. Anna Członkowska
Wiceprzewodniczący:
          prof. dr hab. Marek Jarema
          dr hab. Tadeusz Parnowski
Sekretarz: dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

Członkowie Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w kadencji 2011-2015
1 Dr hab. prof. nadzw. Marta Anczewska 20 pracowników IPiN ze stopniem doktora habilitowanego oraz tytułem profesora, dyrektor, zastępca ds. naukowych
2 Dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Bednarska-Makaruk
3 Prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski
4 Prof. dr hab. Anna Członkowska
5 Dr hab. Wanda Dyr
6 Dr hab. prof. nadzw. Janusz Heitzman
7 Prof. dr hab. Marek Jarema
8 Prof. dr hab. Maria Małgorzata Kobayashi
9 Dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
9 Dr hab. Agnieszka Ługowska
10 Dr hab. prof. nadzw. Paweł Mierzejewski
11 Dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Parnowski
12 Prof. dr hab. Adam Płaźnik
13 Dr hab. Katarzyna Prot-Klinger
14 Dr hab. Joanna Seniów
15 Dr hab., prof. nadzw. Łukasz Święcicki
16 Dr hab. Ewa Taracha
17 Prof. dr hab. Jacek Wciórka
18 Dr hab. prof. nadzw. Teresa Wierzba-Bobrowicz
19 Dr hab. prof. nadzw. Maria Załuska
20 Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz
21 Dr hab., prof. nadzw. Roman Stefański
1 Dr n. med. Anna Bochyńska 8 pracowników IPiN ze stopniem doktora
2 Dr n. med. Adam Kobayashi
3 Dr n. med. Paweł Nauman
4 Dr n. med. Dorota Parnowska
5 Dr n. med. Barbara Remberk
6 Dr n. med. Rafał Rola
7 Dr n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz
8 Dr n. med. Tomasz Szafrański
1 Prof. dr hab. Maria Barcikowska 12 członków Rady Naukowej spoza IPiN powołanych przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 30 ustawy z dnia 30.04.2010 r. (Dz.U. nr 96 poz.618.)
2 Prof. dr hab. Zbigniew Czernicki
3 Prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
4 Dr hab. Dominika Dudek
5 Dr hab. prof. nadzw. Andrzej Głąbiński
6 Prof. dr hab. Danuta Kądzielawa
7 Dr hab. Anna Kostera-Pruszczyk
8 Prof. dr hab. Leszek Królicki
9 Prof. dr hab. Antonina Ostrowska
10 Prof. dr hab. Stanisław Pużyński
11 Prof. dr hab. Jan Tylka
12 Prof. dr hab. Marcin Wojnar


KOLEGIUM - Organ doradczy Dyrektora Instytutu w sprawach:
          Skład: